onderzoek

Leerresultaten: waar staat uw kind nu?

Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO)

Heb jij als ouder vragen over de leerachterstand van jouw kind? Wil je een duidelijk inzicht hebben in de leerprestaties van jouw kind? Heb jij het gevoel dat jouw kind niet laat zien wat hij of zij kan? Een onafhankelijk onderzoek kan toegevoegde waarde hebben. Een pedagogisch-didactisch onderzoek brengt het niveau van het technisch lezen, het begrijpend lezen, de spelling en het rekenen in kaart. Je krijgt inzicht in waar jouw kind staat. Dit onderzoek maakt ook duidelijk op welke gebieden leerachterstanden zijn ontstaan. Je krijgt informatie over de leerstof die jouw kind beheerst, de werkhouding en de hiaten in de kennis.

Hoe fijn zou het zijn als…
  • … je inzicht hebt in de leerprestaties van jouw kind.
  • … je weet aan welke doelen jouw kind de komende periode moet werken.
  • … je weet welke methoden en instructiewijze jouw kind verder kunnen helpen.

 

Hoe werkt Talent?

Gratis kennismakingsgesprek
Het startpunt is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten. Tijdens dit gesprek bespreken we welke vorderingen in kaart moeten worden gebracht. Ook bespreken we op welke manier Talent hulp kan bieden.

Het onderzoek
Het Pedagogisch Didactisch Onderzoek wordt individueel afgenomen. Hierdoor is er veel mogelijkheid voor observatie. Uit de resultaten volgt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse.

Bij de kwantitatieve analyse wordt gekeken naar de score. Deze wordt vergeleken met het landelijke gemiddelde. Hieruit kan worden afgeleid hoe groot een achterstand is. Bij de kwalitatieve analyse wordt gekeken naar de manier waarop een kind tot een antwoord komt. Hieruit kan worden afgeleid waardoor achterstanden zijn ontstaan en kan een begeleidingsplan worden opgesteld.

Verslag en bespreking
Binnen een week na het onderzoek ontvangen ouders een uitgebreid verslag van de resultaten. Tijdens een evaluatiegesprek krijgen ouders hier uitleg over. Tijdens dit gesprek worden ook mogelijkheden voor een vervolgtraject besproken.

Investering

Talent biedt de volgende pedagogisch-didactische onderzoeken aan:

 

lezen (technisch en begrijpend lezen) € 150
spelling € 125
rekenen € 150
compleet (combinatie van lezen, spelling en rekenen) € 300

 

Dit bedrag is inclusief een intakegesprek, een verslag van de resultaten en een evaluatiegesprek. De bedragen zijn inclusief BTW.

Wil je meer informatie of een gratis en vrijblijvend intakegesprek plannen? Bel dan naar 0228-525122, stuur een e-mail naar info@KJPtalent.nl of laat hier een bericht achter. Je kunt je ook direct aanmelden voor een vrijblijvend intake gesprek.