remedial teaching

Remedial teaching (in Hoorn, Zwaag en Enkhuizen)

hulp bij problemen met (begrijpend) lezen, spelling en rekenen

Als ouder van een kind met leerproblemen kun je je soms hulpeloos voelen. Jouw kind heeft het plezier in het leren verloren. Resultaten op het rapport of bij een Cito-toets vallen tegen. Ondanks de inspanningen van het kind, de leerkracht en de school blijven de achterstanden.

Bij remedial teaching wordt er individuele hulp geboden aan leerlingen met lees-, spelling- en rekenproblemen. De begeleiding van Talent is gericht op oplossingen en mogelijkheden. Door ook te werken aan wat het kind lastig vindt, worden achterstanden ingehaald. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Met het toegenomen zelfvertrouwen en de juiste ondersteuning komt het plezier in het leren weer terug.

Samenwerking met de leerkracht en de school is belangrijk. De begeleiding wordt afgestemd op de stof die uw kind op school krijgt aangeboden. Zo komt er een duidelijke lijn voor kinderen en leren ze de sommen, regels en opdrachten op eenzelfde manier aan te pakken. Op deze manier wordt het makkelijker om de geleerde stof en vaardigheden toe te passen op school.
Samen werken we als een team om een zo groot mogelijke vooruitgang te boeken. Uiteraard geeft u hier eerst toestemming voor.

 

Hoe fijn zou het zijn als dit de situatie is:

RT 267x400

  • Jouw kind kan het tempo in de klas en de lesstof weer aan kan. Het is makkelijker om de lessen op school te volgen. Het leren is leuker geworden en het gevoel van ‘iets kunnen’ is terug gekomen.

 

  • Jouw kind leert om te gaan met concentratieproblemen en krijgt handvatten om beter te leren. Door een overzichtelijke taakaanpak raken kinderen minder snel afgeleid. Jouw kind maakt grote sprongen met de resultaten op het leergebied en de resultaten worden beter. Het zelfvertrouwen neemt toe en kinderen gaan weer met plezier naar school!

 

  • Jouw kind begrijpt de leerstof beter. De achterstanden op leergebied zijn ingehaald en uw kind begrijpt de lessen op school weer. Jouw kind kan weer meekomen in de klas en kan weer aanhaken bij het niveau van de klas.

 

 • Het maken van huiswerk en het leren van toetsen gaat steeds beter door goede studievaardigheden. Door op een gestructureerde manier toetsen voor te bereiden gaan de leerresultaten omhoog. Dit geeft veel zelfvertrouwen en motivatie om verder te gaan.

 

Zo gaan we aan de slag.

Gratis kennismakingsgesprek
Het startpunt is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 30 minuten. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag van de ouders en die van het kind. Ook bespreken we op welke manier Talent hulp kan bieden.

Onderzoek en behandelplan
Het startpunt van de begeleiding is een onderzoek. Dit onderzoek brengt het niveau in kaart. Zo krijg je een beeld waar jouw kind staat. Ook wordt duidelijk op welke (deel)gebieden achterstanden zijn ontstaan. Vanuit hier worden de doelen opgesteld waar de komende periode aan gewerkt wordt. Je ontvangt hier een duidelijk verslag van. Samen bespreken we het verslag en wordt duidelijk waar en hoe we gaan werken.

Begeleiding
Kinderen krijgen een volledig uur individuele begeleiding per week. Verslaglegging en rapportage wordt buiten de contacturen gedaan en wordt niet in rekening gebracht. Hierdoor wordt er wekelijks 60 minuten effectief gewerkt. Ieder kind krijgt een eigen werkmap waarin iedere week huiswerkopdrachten worden toegevoegd. Door ook thuis te oefenen is de vooruitgang optimaal.

Evaluatie
Na iedere 10 weken evalueren we de afgelopen periode. Van deze periode ontvangen ouders een schriftelijke rapportage. Hierin lees je wat de voortgang is en wat de nieuwe leerpunten zijn. Samen bespreken we deze rapportage en maken we afspraken voor de nieuwe periode.

Ouders en kinderen geven het volgende aan:

  • “Mijn dochter had al sinds groep 4 een hekel aan rekenen. Toen ze in groep 6 zat kon ze de lessen op school niet meer volgen. Haar zelfvertrouwen was weg. Tijdens een onderzoek is in kaart gebracht welke onderdelen van het rekenen Julia moeilijk vond. Aan die onderdelen werd gewerkt. Het zelfvertrouwen van Julia kwam terug. Ze begreep het weer en durfde meer te proberen.” – moeder van Julia

 

 

  • “Mijn zoon had veel moeite met begrijpend lezen. Hij deed erg zijn best; maar de resultaten vielen tegen. Tijdens de begeleiding leerde hij hoe hij naar een tekst kon kijken. Hij leerde werken met een stappenplan zodat hij in stappen een tekst leren ‘ontcijferen’. Zijn zelfvertrouwen groeide en zijn resultaten gingen omhoog.” – vader van Jasper

 

 

 • “Mijn dochter kan goed lezen. Toch vielen de resultaten van begrijpend lezen tegen. Ze had een hekel aan begrijpend lezen en raakte gefrustreerd. We wilden dit veranderen. Tijdens de begeleiding heeft Lisa geleerd hoe ze antwoord kan geven op vragen. Ze snapt nu wat ze met een tekst moet doen. Haar zelfvertrouwen is toegenomen. Ze is met veel plezier naar de lessen gegaan en ze heeft veel van Frieda geleerd. ” – moeder van Lisa

 

 • “Ik vond het rekenen in groep 6 heel moeilijk. Ook vond ik het begrijpend lezen moeilijk. Frieda heeft mij uitgelegd dat ik rustig de sommen en opdrachten moet lezen. Daarna ga ik pas beginnen. En als ik het niet weet dan kan ik een kladblaadje gebruiken. Ik begrijp het op school nu beter. Het lijkt wel of alles in groep 7 juist makkelijker is.” – Fenna

 

 • “Onze dochter vond het rekenen in groep 8 heel moeilijk. Ze zag steeds meer tegen de lessen op. Wij wisten niet meer hoe we haar konden helpen en hoe we haar konden motiveren. Tijdens de begeleiding heeft Britt samen met Frieda de lessen die ze moeilijk vond besproken. Ook namen ze iedere week de lessen door die Britt die week op school moest maken. Hierdoor groeide haar zelfvertrouwen. Nu is ze met vertrouwen aan de brugklas gestart. Wiskunde vindt ze nu zelfs leuk. Bedankt Frieda! ” – moeder van Britt

 

 

Investering

Je kunt kiezen uit losse begeleidingsuren of een serie van 10 begeleidingsuren. In beide gevallen wordt er iedere maand een factuur verstuurd. Per maand wordt het aantal begeleidingsuren in rekening gebracht. Je betaalt altijd achteraf.

 • een begeleidingsuur van 60 minuten kost € 59.
 • een pakket van 10 begeleidingsuren (van 60 minuten) kost € 575.

Dit bedrag is inclusief een intakegesprek, een evaluatierapport (na 10 begeleidingsuren) en een evaluatiegesprek. De bedragen zijn inclusief BTW. Het is mogelijk om de begeleiding vanuit een PGB te betalen. Hiervoor kun je bij Talent informeren naar de mogelijkheden.
Wil je meer informatie of een gratis en vrijblijvend intakegesprek plannen? Bel dan naar 0228-525122, stuur een e-mail naar info@KJPtalent.nl of laat hier een bericht achter. Je kunt hier direct aanmelden voor een vrijblijvend intake gesprek.