werkwijze

Leren is leuk!
 

Leren gaat niet altijd vanzelf. Sommige kinderen ervaren geen plezier meer bij het leren. Zij proberen het wel, maar het lukt niet. De focus ligt vaak op falen. Het zelfvertrouwen ontbreekt en kinderen denken dat niets meer lukt. Er moet iets veranderen. Talent werkt met kinderen aan lezen, spelling en rekenen. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Met het toegenomen zelfvertrouwen en de juiste ondersteuning komt het plezier in het leren weer terug. De begeleiding is gericht op oplossingen en mogelijkheden. Door ook te werken aan wat kinderen lastig vinden, worden achterstanden ingehaald.

Hoe fijn zou het zijn als dit de situatie is:
 
  • Jouw kind kan het tempo in de klas en de lesstof weer aan. Het is makkelijker om de leerstof op school te volgen. Het leren is leuker geworden en het gevoel van ‘iets kunnen’ is terug gekomen.
  • Jouw kind leert om te gaan met concentratieproblemen en krijgt handvatten om beter te leren. Door een overzichtelijke taakaanpak raken kinderen minder snel afgeleid. Jouw kind maakt grote sprongen en de resultaten op het leergebied worden beter. Het zelfvertrouwen neemt toe en jouw kind gaat weer met plezier naar school!
  • Werkwijze 400x266

  • Jouw kind begrijpt de leerstof beter. De achterstanden op leergebied zijn ingehaald en jouw kind begrijpt de lessen op school weer. Jouw kind kan weer meekomen in de klas en kan weer aanhaken bij het niveau van de klas.
  • Het maken van huiswerk en het leren van toetsen gaat steeds beter door goede studievaardigheden. Door op een gestructureerde manier toetsen voor te bereiden gaan de leerresultaten omhoog. Dit geeft veel zelfvertrouwen en motivatie om verder te gaan.

Zo gaan we aan de slag:
 

Jouw kind is uniek. Daarom wordt eerst onderzocht waar het probleem zit. Tijdens een eerste (gratis) intakegesprek bespreken we waar jij en jouw kind tegenaan lopen. Vervolgens wordt in kaart gebracht wat uw kind kan en waar de hiaten in de kennis zitten. Dit is de basis voor een werkplan dat aansluit op de wensen en behoeften van jouw kind. Jouw kind krijgt geen doorsnee begeleiding, maar een aanpak die op maat gemaakt is. Na iedere begeleiding bespreken we waar we aan hebben gewerkt. Na iedere 10 weken ontvang je een rapportage met de voortgang. Zo evalueren we de afgelopen periode en maken we plannen voor de toekomst.

Samenwerking met de leerkracht en de school is belangrijk. De begeleiding wordt afgestemd op de stof die kinderen op school krijgt aangeboden. Zo komt er een duidelijke lijn voor kinderen en leren ze de sommen, regels en opdrachten op eenzelfde manier aan te pakken. Op deze manier wordt het makkelijker om de geleerde stof en vaardigheden toe te passen op school.
Samen werken we als een team om een zo groot mogelijke vooruitgang te boeken. Uiteraard geven ouders hier eerst toestemming voor.

Lees hier meer over de diensten en tarieven.